ต่อสัญญา นักศึกษากู้ต่อเนื่องจาก ม.รังสิต (ตั้งแต่ปี 2- ปี 6)

                 

                หลังจากที่นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ส่งแบบคำขอกู้ยืม+ใบรับรองรายได้+สำเนาบัตรข้าราชการ +บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ให้ที่คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัดแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินกองทุนกู้ยืมที่ระบุไว้ได้ 2 กรณี

                กรณีที่ 1 ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ปริ้นใบลงทะเบียน แล้วเข้าไปดูเลขที่ใบเสร็จ/จำนวนเงิน ใน Intranet.rsu.ac.th แล้ว นำไปกรอกในระบบ e-studentloan เพื่อยืนยันการใช้เงินกองทุนฯ

                กรณีที่ 2 ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ปริ้นใบลงทะเบียนไปจ่ายเงินที่ธนาคารตามวัน/เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แล้วเข้าไปดูเลขที่ใบเสร็จ/จำนวนเงิน ใน Intranet.rsu.ac.th แล้วนำไปกรอกในระบบ e-studentloan เพื่อยืนยันการใช้เงินกองทุนฯ ให้ทำในวันที่
10 -21 สิงหาคม 2558 2. ให้มาลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนของเทอม 1/2558 ในวันที่ 1-4 กันยายน 2558 ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (สำคัญมาก)

***ถ้าไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถือว่าในปีการศึกษา 2558ไม่ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตลอดปีการศึกษา และเงินที่ใช้ในการลงทะเบียนล่วงหน้าไปถือว่าเป็นหนี้มหาวิทยาลัยรังสิต และจะถูกล็อคการลงทะเบียนในเทอมถัดไป ***

สำนักงานรับสมัคร
 

ปฏิทิน และ ตาราง การลงทะเบียน ประจำปี  1/2558 


ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 1/2558

Download เอกสาร


ตารางการลงทะเบียนเรียน ล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 1/2558

Download เอกสาร

สำนักงานทะเบียน

แจ้งห้องเรียนสำหรับวิชา RSU101


แจ้งรายละเอียดห้องเรียนที่มีการปรับปรุงแก้ไขห้องเรียน สำหรับวิชา RSU101

Download เอกสาร

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การใช้ Mail Rsu 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การใช้ Mail.rsu.ac.th ดังเอกสารแนบ ไปที่เมนู Download

เอกสารแนบ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศกรุณาเลือกรูปแบบ การเข้าระบบ / Select Version

English Version ไทย เวอร์ชั่น

© 2010สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ