คู่มือและกำหนดการลงทะเบียน 2/2558 
นักศึกษาสามารถ Download คู่มือและกำหนดการลงทะเบียน 2/2558 ได้ตาม Link ด้านล่าง

คู่มือการลงเบียนเรียน
กำหนดการลงทะเบียนเรียน
สำนักงานทะเบียน

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน RSU-NET

                 

               เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ง่ายและสะดวก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยการเลือกการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย RSU-NET และทำการป้อน รหัสบุคลากร (username) และ รหัสลับ (Password) เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งาน (User Authentication) ให้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับ RSU-WiFi เดิม

               ซึ่งท่านสามารถดูวิธีการลงทะเบียนอุปกรณ์และการตั้งค่าอุปกรณ์ได้ที่ http://ict.rsu.ac.th/form/rsunet.htmlระบบที่เพิ่มใหม่นี้จะทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ต่อจากนั้นจะทำการเชื่อมต่อระบบ ไร้สายให้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย RSU-NET โดยไม่ต้องทำการพิสูจน์ตัวตนซ้ำอีกต่อไป ทั้งนี้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย RSU-WiFi ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิม
              
              หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่องานบริการคำร้อง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขภายใน 5712 หรือ email servicedesk@rsu.ac.th

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประชาสัมพันธ์การใช้ Mail Rsu 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การใช้ Mail.rsu.ac.th ดังเอกสารแนบ ไปที่เมนู Download

เอกสารแนบ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศกรุณาเลือกรูปแบบ การเข้าระบบ / Select Version

English Version ไทย เวอร์ชั่น

© 2010สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ