มาตรการในการจัดเตรียมข้อสอบ 


ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออก มาตรการในการจัดเตรียมข้อสอบ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและรอบคอบในการจัดเตรียมข้อสอบทุกครั้ง

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร

ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการวันประสาทปริญญา ประจำปี 2557 


กำหนดการประสาทปริญญา 2557 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานทะเบียน

แจ้งห้องเรียนสำหรับวิชา RSU101


แจ้งรายละเอียดห้องเรียนที่มีการปรับปรุงแก้ไขห้องเรียน สำหรับวิชา RSU101

Download เอกสาร

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การใช้ Mail Rsu 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การใช้ Mail.rsu.ac.th ดังเอกสารแนบ ไปที่เมนู Download

เอกสารแนบ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศกรุณาเลือกรูปแบบ การเข้าระบบ / Select Version

English Version ไทย เวอร์ชั่น

© 2010สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ