วิธีการตรวจสอบ

วิธีการสังเกต Tab ใน IE  ในกรณีที่ Login  หรือว่ากรณี Print จะเกิดTab        ใหม่ขึ้นมา


วิธีที่ 1. ลองสังเกตว่ามีแถบสีเหลืองขึ้นดังรูป 1. 1 หรือไม่ ถ้ามีให้แก้ตามวิธีที่ 1.1 หรือถ้าไม่มีให้ทำ ขั้นตอนต่อไป
       1.1  คลิ๊กขวาที่แถบที่สีเหลือง จะมีเมนูขึ้นดังรูป 1.2  เลือก Always Allow Pop-up from This Site..  ' จากนั้นจะปรากฏรูป 1.3 ให้คลิ๊กเลือก Yes ' จะปรากฏรูป 1.4 ให้คลิ๊กเลือก Retry
วิธีที่ 2  เลือกเมนู Tool ' Internet Options ดังรูป 2.1 จากนั้น เลือกแถบ Privacy ' Popup Blocker ' เช็คถูก หน้า Turn on Pop up  ดังรูป 2.2' คลิ๊ก Setting ' จะปรากฏหน้าจอดังรูป 2.3 ให้กรอก http://intranet.rsu.ac.th ที่ Textbox ดังรูป -> คลิ๊ก Add  ' จะปรากฏดังรูป 2.4 แล้วให้กด OK ' Close ' OK

วิธีที่ 3  ให้ไปที่เมนู View -->Toolbars แล้วให้ทำการ เช็คเครื่องหมาย    ออกให้หมด แต่ยกเว้น Menu Bar  , Link , Lock the Toolbars   ดังรูป 3.1 จากนั้นให้ลองเข้าใหม่

วิธีที่ 4 สังเกตมีสัญลักษณ์ดังรูปหรือไม่ ( Google Toolbar
4.1 ให้สังเกตเป็นในลักษณะ 4.1 หรือไม่

4.2 ถ้า เป็นเหมือนข้อ 4.1 ให้ทำการคลิ๊ก ที่วงกลม  (ป้องกันแล้ว..) จะปรากฏรูป 4.2


4.3 ถ้ายังเข้าไม่ได้ ให้ไปที่  View  --> Toolbar '-->ให้เอาเครื่อง ถูก (   )  หน้า Google ออก ดังรูป 4.3