วิธีการตั้งค่า Compatibility View

ก่อนการตั้งค่า ให้เปิดหน้า Log in Intranet ขึ้นมาก่อน

 
1. ให้เลือก Tool >>
Compatibility View Settings

** กรณีที่ ไม่มีแถบ Tool bar


ให้คลิกขวาบริเวณที่วงกลมสีแดงไว้ จะประกฎ pop up ขึ้นมา ให้เลือก Menu bar

 


2. จะปรากฏ pop up ขึ้นมาดังภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม Add

 


3. หลังจากคลิกปุ่ม Add แล้ว ให้ปิดหน้าต่าง pop up ได้เลย แล้วล๊อกอินเข้าระบบตามปกติ

 

 

**กรณี windows 10


ให้คลิกที่ปุ่ม ที่วงกลมสีแดงไว้ จะประกฎแถบ menu ขึ้นมา
จากนั้นให้คลิก Open with Internet Explorer
จะปรากฏหน้าต่าง Internet Explorer ในโหมดปกติขึ้นมา ให้ตั้งค่าตามข้อ 1-3 ได้เลย